RAPHAËLLE
La Conquesta del Pol Sud
La Conquesta s'interroga sobre un món que camina cap a la reivindicació del rol protagonista de la dona a la societat. El muntatge parteix d’una experiència individual de transició, de canvi de gènere, un recorregut vital marcat per la lluita per la identitat, per l’autoafirmació, pel trencament dels motlles. Una experiència que es forja en el si de la cultura europea, a França, i que qüestiona de molt a prop els referents i models amb els quals creixem.
La lluita individual de la Raphaëlle Pérez ens parla del canvi col·lectiu que viuen les nostres societats. Alhora, la companyia investiga el tractament del gènere en altres cultures. Potser la divisió entre el masculí i el femení no és més que una simple convenció occidental?


POSSIBILITAT DE FER COL·LOQUI POST-FUNCIÓ
Autor: Raphaëlle Pérez, Carles F. Giua i Eugenio Szwarcer
Repartiment: 
Raphaëlle Pérez, Carles F. Giua i Eugenio Szwarcer
Direcció: Carles F. Giua
 
 
 
Contacte: Joan Fernández
Tlf: 619 061 445 / info@eqmcultura.com